Türkçe   İngilizce

Hizmet Sözleşmesi

1. TANIMLAR

1.1. "Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan tüzel veya gerçek kişi olan "Üye".

1.2. "Üye": www.nasreddinkazani.com portalına üye olan ve "Portal"ın dahilinde verilen hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde faydalan tüzel veya gerçek kişiler.

Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi.

1.3. "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan işlemleri tamamladığı, "Üye"likle ilgili konularda "NASREDDİN KAZANI"na istekte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip verilen hizmetleri görebileceği, değiştirebileceği ve yalnızca kendisi yada belirlediği kullanıcılar tarafından kullanacağını, taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden ulaşılan "Üye"ye özel internet sayfası.

1.4. Nasreddin Kazanı Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde belirlenmiş olan işlemleri yapmalarını sağlamak için "NASREDDİN KAZANI" tarafından yapılan uygulamalar. "NASREDDİN KAZANI", "Portal" içerisinde belirtilen uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme çerçevesinde belirtilmiş olan iş ve işlemleri verimliliğini arttırmayı sağlamak için istediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler yapabilir. "NASREDDİN KAZANI" tarafından yapılan bu değişikliklerle ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "NASREDDİN KAZANI" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamalar üyelere mail ve telefon yoluyla duyurulur.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da verilen, bu hizmetlerden faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Sözleşmenin kapsamı "Portal" içerisinde bulunan, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "NASREDDİN KAZANI" tarafından belirlenmiş kural ve açıklamalardır. "Kullanıcı", sözleşme hükümlerini onaylamakla, "Portal" içinde var olan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "NASREDDİN KAZANI" tarafından açıklanan her türlü şartları kabul eder. Kullanıcı belirtilen kurallara ve şartlara uygun davranacağını kabul eder.

"Portal"a “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, ticari bilgilerinin verilmesi, NASREDDİN KAZANI onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi bitirildikten sonra işbu sözleşmede belirtilen "Üye" haklarına sahip olunur.

2.2. "NASREDDİN KAZANI" istediği zaman, sebep göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve hiçbir şekilde tazminat ödeme sorumluluğu olmadan işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğini iptal edebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. İşbu madde dahilinde üyelik iptali veya durdurma kararları tamamen sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara uymamak, "Üye"nin işlemlerinin durumunun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi sonucunda "NASREDDİN KAZANI"in kendi iradesiyle karar verecektir.

3. ÜYE"NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye", üyelik şartlarını yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden yararlanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uymayı kabul eder.

3.2. "Üye", "NASREDDİN KAZANI’’ resmi makamlarca istenen usulüne uygun bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu ve bu konuda tazminat talep edilemeyeceğini talep eder.

3.3. "Üye"lerin, "NASREDDİN KAZANI" tarafından verilen hizmetlerden faydalanmak için "NASREDDİN KAZANI Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "NASREEDİN KAZANI" üyenin hatasından dolayı doğacak zararlardan sorumlu değildir. Bu konuda sorumluluk üyeye aittir.

3.4. "Üye", "Portal"da bulunan ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

3.5. Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler."Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "NASREDDİN KAZANI"nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Portal dahilinde kullanılan bilgi tasarım resim, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları ‘’NASREDDİN KAZANI’’nın çalışma alanı olarak belirtilecektir. Üyeler yada 3. Kişiler yapılan bu çalışmaları paylaşmak, dağıtmak, satmak, sunmak veya başkalarının NASREDDİN KAZANI zimmetlerine ulaşmaya izin verme hakkı yoktur. İş bu portal içeriği NASREDDİN KAZANI tarafından izin verilmeden dağıtılamaz, kopyalanamaz, benzerleri üretilemez. NASREDDİN KAZANI telif hakları ile ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. "NASREDDİN KAZANI"nın gerekli özeni göstermesine rağmen gerçekleşen olaylar ; kötü hava koşulları , elektrik kesintisi isyan, savaş, iletişim problemleri, internet arızaları, sistem yenileme çalışmaları vb. mücbir sebep olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan her türlü durumda işbu sözleşmede belirtilenleri NASREDDİN KAZANI uygulamaya yükümlü değildir.

6. GARANTİ

6.1. Üyelerin portal da sunduğu ürünlerin garanti kapsamını ana üreticisinin sunduğu garanti şartları geçerli olacaktır. İkinci el ürünler TKHK kapsamına girmemektedir.

Web hizmetleri: yakamoz.net
BEFAŞ Elektrik Elektronik Limited Şirketi
Adres: Nilüfer Ticaret Merkezi 2, Alaaddin Bey Mah., 637 Sok., No: 36 Bursa   |   Tel: (+90 224) 443 51 80 dahili: (Pbx)   |   E-posta: info@nasreddinkazani.com